HomeLTO Konijnenhouderij › 1 mei 2014 | Huisvesten van vleeskonijnen in parke

Huisvesten van vleeskonijnen in parken

Huisvesten van vleeskonijnen in parken

Het huisvesten van konijnen in diervriendelijke systemen staat volop in de belangstelling. Sinds enige tijd worden in de praktijk vleeskonijnen in parken gehuisvest. Parken bieden de vleeskonijnen meer ruimte en verrijking dan de traditionele kooien of de welzijnskooien, waardoor de konijnen meer soorteigen gedrag kunnen uitvoeren. Echter, onderzoek en ervaring op praktijkbedrijven laten zien dat de groei- en voederomzetting in parken circa 4-5% minder gunstig zijn dan bij kooihuisvesting. Daarnaast is er kans op verhoogde uitval in parken door darmproblemen (enteropathie), die groter wordt naarmate er meer rondes worden gehouden in de parken. Vanuit het onderzoek en de praktijk zijn inmiddels ervaringen opgedaan met inrichting van de parken en management. Hiermee kunnen problemen (deels) worden ondervangen.
Lees verder>

Bron: Wageningen UR Livestock Research