HomeLTO Konijnenhouderij › 15 november 2013 | Konijnenhouderij in spagaat

Konijnenhouderij in spagaat

Konijnenhouderij in spagaat

Internationale supermarktketen Carrefour is vanaf 4 november gestopt met de verkoop van konijnen uit traditionele hokken. Ze schakelt volledig over op vlees van konijnen uit parksystemen. LTO is verrast.

Carrefour en dierenrechtenorganisatie Gaia hebben laten weten dat ze afstand willen nemen van konijnen uit traditionele hokken. Parksystemen zouden diervriendelijker zijn. Konijnen hebben er meer ruimte en beschikken over hout, stro, hooi of ander knaagmateriaal.
Vorig jaar schakelde Lidl als eerste volledig over op vlees van parkkonijnen.
Ook Colruyt en Delhaize hebben aangekondigd deze overstap te gaan maken. Dat gebeurt respectievelijk eind 2014 en eind 2016.
Sjef Lavrijsen, LTO-vakgroepvoorzitter konijnenhouderij reageert. “Dit gaat ons te snel.”  De supermarktketen is een belangrijke afnemer van konijnenvlees. Wekelijks verkopen ze het vlees van duizenden konijnen uit Nederland. “Tijdens actieweken bij de supermarkten van Carrefour loopt dat aantal soms op tot 40.000 dieren per week. Wij vragen ons af of dit aantal nu al volledig kan worden ingevuld met parkkonijnen. Het is daarom nog onduidelijk wat het concrete effect is voor de Nederlandse konijnenhouderij.”

Kinderziektes
Volgens Lavrijsen zijn Nederlandse konijnenhouders nog niet klaar voor een omschakeling naar het parksysteem. “We leven toe naar de welzijnsverordening van 2016. Dan moeten de konijnen volledig in welzijnshokken worden gehouden. Nu wordt er al weer gesproken over parksystemen. Ondernemers die geïnvesteerd hebben in welzijnshokken, kunnen dit systeem bij wijze van spreken aan de oud ijzerboer meegeven.”

De LTO-vakgroepvoorzitter schat dat momenteel vijftien procent van de vleeskonijnen in Nederland in parksystemen wordt gehouden. Afnemers betalen een hogere prijs voor het vlees, dus zijn ondernemers bereid erin te investeren.
Wel heeft de sector meer tijd nodig om op grotere schaal over te stappen op deze manier van groepshuisvesting waarbij de dieren over minstens 800 cm2 per dier beschikken. Het systeem staat evenwel nog in de kinderschoenen. De houderij is moeilijker vanwege de hogere infectiedruk en rangordestrijd in de groep. Bij de welzijnshokken leven er acht dieren in een groep, maar bij het parksysteem zijn dat wel twintig tot veertig konijnen.

De Vakgroep is positief dat konijnen in een diervriendelijkere huisvesting worden gehouden. Konijnen moeten immers zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. “Maar we moeten er echt voor waken dat extra dierenwelzijn niet leidt tot een verminderde diergezondheid. We zitten dus in een spagaat. Voordat konijnenhouders op grote schaal overstappen op het parksysteem moet er eerst meer onderzoek naar worden gedaan.”

Bron: Nieuwe Oogst