HomeHet konijn › Hybride konijnen

Hybride konijnen

Hybride konijnen

Binnen de commerciële konijnenhouderij komen verschillende soorten konijnen voor. Deze konijnen worden hybride konijnen genoemd. Hybride konijnen zijn gekruisde rassen waarbij bij het kruisen rekening is gehouden met het verbeteren van eigenschappen als vruchtbaarheid, voortplanting en groei. De volgende hybride konijnen komen het meest voor in de huidige konijnenhouderij:

- Hyplus

- Hycole

- Zika