HomeKonijnenhouderij › Commerciële konijnenhouderij

Commerciële konijnenhouderij

Commerciële konijnenhouderij

De konijnenhouderij profileert zich als professionele en dynamische veehouderijtak met oog voor mens en dier en heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in het welzijn van de konijnen. De konijnenhouderij heeft de afgelopen jaren dan ook nadrukkelijk te maken gekregen met de steeds hoger wordende milieu- en welzijnseisen. De nieuwe regelgeving stelt eisen aan de houderij en drijft de kostprijs op. Het is de kunst om stalsystemen te ontwikkelen die enerzijds tegemoet komen aan de hogere welzijnseisen en anderzijds economisch te verantwoorden zijn.

Deze ontwikkelingen zijn momenteel nog in volle gang. Wageningen UR Livestock Research is in opdracht van het ministerie van EL&I in 2010 gestart met het project Konijnen op Koers. De missie: zet de koers voor een duurzame konijnenhouderij uit.