HomeKonijnenhouderij › Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Mensen houden bepaalde dieren voor hun product, zoals melk, vlees of vacht. Om een minimaal niveau voor het welzijn van deze dieren te garanderen, zijn er regels voor het houden, verzorgen, voeden en vervoeren van deze productiedieren.

Dieren houden uit winstoogmerk
Varkens, kippen, konijnen en koeien zijn voorbeelden van productiedieren. Ook andere dieren die uit winstoogmerk worden gehouden (zoals manegepaarden, pelsdieren of honingbijen) zijn productiedieren. Een beperkt aantal diersoorten mag voor productie gebruikt worden. Zie hiervoor het 'Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren'.

Regels welzijn productiedieren
Veel productiedieren zijn bestemd voor de slacht. Ook wie productiedieren houdt, moet zich aan regels voor dierenwelzijn houden. Regels over transport, voeding, huisvesting en verzorging van productiedieren veranderen steeds door nieuwe inzichten en mogelijkheden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het welzijn van productiedieren. Wageningen Universiteit (WUR Livestock Research) geeft de NVWA daarbij onafhankelijk wetenschappelijk advies over het welzijn van dieren bij het doden.

Identificatie en registratie productiedieren
Eigenaren van productiedieren moeten hun dieren laten identificeren en registreren. Bij een besmettelijke dierziekte of bij gevaar voor de volksgezondheid zijn de dieren en hun plaats van herkomst dan snel te traceren.

Mijn RVO voert de identificatie en registratie van productiedieren uit. Mijn.rvo.nl is de omgeving waar u uw online zaken regelt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier vraagt u subsidies aan, doet u meldingen en geeft u uw registraties door. Als u inlogt krijgt u ook toegang tot uw gegevens, lopende zaken en documenten.