HomeKonijnenhouderij › Diergezondheid

Diergezondheid

Diergezondheid

Het voorkómen van ziekten is belangrijk voor elke sector. Dit betekent dat elke veehouder dagelijks zijn dieren inspecteert. Bij vragen of problemen schakelt hij zijn dierenarts in. De dierenarts kan zieke dieren behandelen. Bij afwijkingen van het normale kan hij dieren laten onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De GD verzamelt ook signalen van nieuwe ziekteverschijnselen bij dieren. Tezamen met de resultaten van specifieke monitoringsprogramma’s (bloed, mest) houdt de GD met behulp van de Basismonitor en de Veekijker de vinger aan de pols. Besmettelijke dierziekten kunnen zo snel worden opgemerkt en aangepakt.

Konijnenportaal > diergezondheid
Binnen deze categorie vindt u informatie over de verschillende ziekten die een bedreiging kunnen vormen voor het konijn. Hierbij komen onder andere aan bod het herkennen, voorkomen en behandelen van de betreffende ziekte.