HomeKonijnensector › ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Kleinvee
ILVO onderzoekt op de eigen proefboerderij voor kleinvee (pluimvee en konijnen) welke factoren bijdragen tot een hoge(re) kwaliteit van de producten. Huisvesting, dierenwelzijn, ziektedruk, voederwaardering en efficiëntie en ontwikkeling van voederadditieven worden getest. Nutriëntenbehoeften en excreties in het milieu komen eveneens aan bod, naast de kwaliteit en deelcomponenten van de eindproducten ei en vlees.


Lees verder op de website van het ILVO.