HomeKonijnensector › Konijnen op Koers

Konijnen op Koers

Konijnen op Koers

In opdracht van het ministerie van EL&I is Wageningen UR Livestock Research in 2010 gestart met het project Konijnen op Koers. De missie: zet de koers voor een duurzame konijnenhouderij uit.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.konijnenopkoers.nl.