HomeKonijnensector › Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Één van de onderwerpen waar dit ministerie voor verantwoordelijk is de Veehouderij.

Veehouderij
De overheid, veehouderij en verwerkende industrie willen dat de veeteelt zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk wordt.

Voor meer informatie over 'veehouderij' kunt u terecht op de website van het Ministerie van Economische zaken.