HomeKonijnensector › Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

Centraal staat dat de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) belangen behartigt, bijdragend aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 100 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland. 

Nevedi tracht samen met haar leden een positief ondernemingsklimaat te bereiken in dialoog en samenwerking met ketenpartners en relevante stakeholders als overheden en maatschappelijke organisaties. De achterban vraagt Nevedi daarbij scherpere keuzes te maken. Enerzijds om te beperken in het aantal activiteiten. Anderzijds qua richting van die activiteiten. Vanuit het besef van de financiële positie van veel hun afnemers, vragen leden onze activiteiten te laten renderen in versterking van de maatschappelijke en vooral economische positie van veehouders; voor hen moet het voer tot meer waarde leiden..

Voor meer informatie over Nevedi, ga naar de website.