HomeKonijnensector › RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie.

Agrarisch ondernemen
Een duurzame bedrijfsvoering, een stevige marktpositie, de boer op met innovatieve ideeën: er wordt veel van agrarisch ondernemers gevraagd. Wij bieden hulp. Met kennis van wet-en regelgeving en financiële tegemoetkomingen.

Dieren houden
Houdt u boerderijdieren ('productiedieren'), circusdieren, hobbydieren of huisdieren? Dan bent u verantwoordelijk voor hun welzijn en gezondheid. U moet zich bijvoorbeeld houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Lees verder>

Dierenwelzijn
Voor wie dieren houdt, gelden er regels in de omgang met deze dieren. Zo zijn er voorschriften voor verzorging, huisvesting en het vervoer van dieren. Bijvoorbeeld een regel die stelt hoeveel pluimvee er op een vierkante meter mag worden gehouden. Lees verder>