HomeKonijnensector › Stalboekje konijnen 2017

Stalboekje konijnen 2017

Stalboekje konijnen 2017

Wageningen UR ontwikkelde een handboek voor natuurlijke konijngezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten. De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versie 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgaves zijn in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare veehouderij. Omdat bij fok- en huiskonijnen het antibioticagebruik relatief hoog is, en het aantal en type antibiotica dat deze planteneters tolereren beperkt is, is ook voor deze sector een boekje gemaakt.

Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een andere aanpak. Goede gevarieerde en gezonde voeding, huisvesting en hygiëne spelen hierbij een belangrijke preventieve rol. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke en/of simpele middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Als antibiotica toch nodig zijn, kunnen natuurlijke middelen een aanvullende rol hebben om de ernst van de ziekte te reduceren en de genezing te versnellen.

Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan duidelijk te maken. Dit geldt voor fokkonijnen, ras- en huiskonijnen.

Download het handboek op de website van Wageningen UR.