HomeKonijnensector › SMK

Stichting Milieukeur

Stichting Milieukeur

De statutaire naam van SMK is Stichting Milieukeur. De organisatie is in 1992 opgericht op initiatief van de ministeries van VROM en EZ voor de ontwikkeling en het beheer van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. Bij de oprichting is SMK door het Ministerie van VROM ook aangewezen als ‘Competent Body' voor het EU Ecolabel.

In de loop der jaren is SMK uitgegroeid tot de partner voor het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante duurzaamheidscriteria voor bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo is in 1999 de maatlat Groen Label Kas en in 2008 de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur aan SMK toegewezen.

Organisatiestructuur
De stafleden van SMK sturen de processen aan van criteriaontwikkeling, -beheer en –toetsing, evenals certificatie volgens vastomlijnde procedures onder verantwoordelijkheid van Colleges van Deskundigen. De Colleges zijn steeds samengesteld uit vertegenwoordigers van de voor hun sector relevante stakeholders. SMK kent de volgende colleges:

  • SMK College van Deskundigen agro/food plantaardig
  • SMK College van Deskundigen agro/food dierlijk
  • SMK College van Deskundigen non-food
  • Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC)
  • SMK College van Beroep

SMK is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie voor Milieukeur (inclusief Barometer Duurzame Bloemist, Barometer Duurzaam Terreinbeheer en Barometer Duurzame Groenten & Fruit), Groen Label Kas en de Maatlat voor Duurzame Veehouderij en Aquacultuur. Onafhankelijke certificatie-instellingen, waarmee licentieovereenkomsten zijn afgesloten, toetsen of voldaan wordt aan deze criteria.

Voor het EU Ecolabel certificeert SMK producten en diensten van bedrijven en draagt bij aan criteria-ontwikkeling en –beheer van het Bestuur van het EU Ecolabel in Brussel.

Ga naar de website van SMK voor meer informatie.