HomeKonijnensector › WVAB

Werkgroep Veterinair Antibiotica Beleid

Werkgroep Veterinair Antibiotica Beleid

De Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB) is opgericht in 1990 en maakt onderdeel uit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De WVAB heeft als doel het bevorderen van een verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, rekening houdend met maatschappelijke belangen als volksgezondheid  en dierenwelzijn en met Europese en nationale  wet- en regelgeving. 

Taken van de WVAB

  1. Het aan de hand van volksgezondheidsrisico’s adviseren over de kaders waarbinnen antibioticarichtlijnen voor de dierhouderij ontwikkeld worden.
  2. Het adviseren over het opstellen van richtlijnen en beleidsadviezen die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen.
  3. Het goedkeuren van KNMvD-richtlijnen en formularia die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen

De taak van de WVAB is om, aan de hand van volksgezondheidsrisico’s, te adviseren over de kaders waarbinnen antibioticarichtlijnen voor de dierhouderij ontwikkeld worden. Daarnaast adviseert de WVAB over het opstellen van richtlijnen en beleidsadviezen die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen. Tot slot moet de WVAB de formularia en de KNMvD-richtlijnen en die betrekking hebben op de inzet van antimicrobiële middelen goedkeuren voor publicatie.

Voor meer informatie kunt u het formularium konijn raadplegen of een bezoek brengen aan de website van de WVAB.