HomeKonijnensector › Wet dieren

Wet dieren

Wet dieren

In de Wet dieren staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren.

De regelgeving waarborgt het welzijn en de gezondheid van dieren.

Wet- en regelgeving
De Wet dieren bestaat uit de volgende besluiten en regelingen:

  • Besluit en Regeling diergeneesmiddelen
  • Besluit en Regeling diervoeders
  • Besluit en Regeling dierlijke producten
  • Besluit en Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  • Besluit en Regeling houders van dieren
  • Besluit en Regeling diergeneeskundigen

Ga voor meer informatie naar de website van RVO.