HomeKonijnensector › WRSA

World Rabbit Science Association

World Rabbit Science Association

WRSA Nederland heeft zich ten doel gesteld om wetenschappelijke kennis over door de mens gehouden konijnen te vergaren, vergroten en verspreiden. Hierbij richten zij zich op de konijnenhouderij in de breedste zin van het woord: het konijn als huisdier, hobby-, fokdier, consumptiedier en proefdier. Het onderzoek binnen deze disciplines is van oudsher erg versnipperd. Dit is jammer, want het draait immers om één centraal thema: het konijn en zijn gedrag, gezondheid, voortplanting en welzijn.

Resultaten van onderzoek in één van de sectoren kunnen dan ook belangrijke implicaties hebben voor de konijnenhouderij in de overige sectoren. Of het nu gaat om konijnen die als gezelschapsdier leven of konijnen die bedrijfsmatig gehouden worden, onderzoek naar bijvoorbeeld juiste voeding of het effect van medicijnen kan voor al deze dieren een positieve bijdrage leveren aan hun welzijn en gezondheid.

De WRSA Nederland wil daarom het onderzoek naar konijnen coördineren en stimuleren, een snelle uitwisseling van gegevens tussen onderzoekers mogelijk maken en ervoor zorgen dat iedereen die met het houden van konijnen in aanraking komt, kennis kan nemen van de onderzoeksresultaten. Dit doen zij door onderzoeksvragen te signaleren, onderzoekers en onderzoeksinstituten met elkaar in aanraking te brengen, ondersteuning te bieden bij het aanvragen van financiering en door het verspreiden van kennis via de website en op de jaarlijkse WRSA studiedag. Bovendien staat het WRSA Nederland in verbinding met WRSA wereldwijd, waardoor ook internationale kennisuitwisseling plaats kan vinden. Op deze manier hopen zij de disciplines nader tot elkaar te brengen, de krachten te bundelen en de kennis over het konijn te vergroten.

Voor meer informatie over WRSA Nederland klik HIER.