HomeKonijnenhouderijVoeding › Aandacht drinkwater bij konijnen

Aandacht drinkwater bij konijnen

Aandacht drinkwater bij konijnen

Dat door middel van een drinkwatersysteem schoon water van een goede chemische samenstelling en een acceptabel bacterieklimaat aan de dieren verstrekt wordt klinkt heel logisch. Toch zien we op de konijnenbedrijven te vaak problemen met het drinkwater.

Deze problemen hebben meestal twee oorzaken:
• Het drinkwatersysteem is niet goed aangelegd
• Het drinkwatersysteem wordt niet op tijd schoongemaakt

In de “checklist drinkwater” op het konijnenportaal, onder de categorie “konijnenhouderij” onderwerp “Voeding”, is weergegeven hoe een goed aangelegd drinkwatersysteem eruit behoort te zien.

In de “checklist waterleiding” welke u op de zelfde wijze als hierboven omschreven kunt opzoeken, staat weergegeven hoe de waterleiding het beste schoon te houden is. Ook staat hierin weergegeven wat de streefwaarden van de chemische samenstelling moeten zijn. Bron hiervan is GD Deventer.

Bedenk dat schoon drinkwater veel narigheid kan voorkomen en niet op de laatste plaats het medicijngebruik drastisch laat dalen.