HomeKonijnenhouderijVoortplanting › Checklist slechte dracht

Checklist slechte dracht

Checklist slechte dracht

Op verschillende konijnenbedrijven is de drachtigheid onder de voedsters een heikel punt. We spreken in dit artikel over een ‘slechte dracht’ als de drachtigheid van de voedsters een structureel bedrijfsprobleem is. Dus niet wanneer het een incident betreft.

Deze checklist helpt u als konijnenhouder bij het vaststellen, voorkomen en waar nodig verhelpen van een slechte dracht bij de voedsters.

Lees verder