HomeKonijnenhouderijVoortplanting › Worpindex

Worpindex

Worpindex

De worpindex, ofwel het aantal worpen per voedster per jaar, is een belangrijk kengetal binnen de konijnenhouderij. De worpindex is echter sterk afhankelijk van de verschillende factoren welke worden meegenomen in de berekening. De worpindex daalt naarmate de lengte van de zoogperiode stijgt. Zoals u in het voorbeeld kunt zien laat een 49 dagen systeem ten opzichte van een 42 dagen systeem dan ook een lagere worpindex zien. Daarnaast speelt het moment waarop een voedster wordt meegeteld een belangrijke rol bij de berekening van de worpindex. Naarmate men minder dieren als ‘voedster’ meetelt, behaalt men een beduidend hogere worpindex. Om ervoor te zorgen dat de worpindex altijd op dezelfde manier wordt berekend hebben we het moment waarop een voedster wordt meegeteld gestandaardiseerd en worden alle dieren meegeteld vanaf het moment dat het dier voor de 1e keer in zijn leven gedekt/geïnsemineerd is.

Een andere zeker zo belangrijke factor is het houderijsysteem. Onder andere de Band-Unique methode en het 49 dagen systeem hebben een groot effect op de productie en dus de worpindex.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Dortmans, Bedrijfsadviseur Konijnenhouderij.

Voorbeeld:
- Worpindex
- Invloed van het systeem op de productie