Home › LTO Konijnenhouderij

LTO Konijnenhouderij

LTO Konijnenhouderij

De LTO vakgroep Konijnenhouderij, onderdeel van LTO Nederland, vertegenwoordigt de georganiseerde (bedrijfsmatige) konijnenhouderij voor de vleesproductie, ofwel de 'commerciële konijnenhouderij'.

De vakgroep Konijnenhouderij is in 2007 van start gegaan. Belangrijk speerpunt zijn de hygiënerichtlijnen in het kader van voedselveiligheid. Ook is er veel aandacht voor dierenwelzijn, afvoer van mest en initiatieven om voldoende afzetmogelijkheden te creëren.

In deze rubriek vindt u alle sectorinformatie welke door de LTO vakgroep Konijnenhouderij wordt verstrekt.