Home › Nieuws

(23-8-2021) Hoe fok je een mooi en gezond raskonijn

VIDEO

Fokken betekent: het vermeerderen van dieren, waarbij de mens bepaalt welke dieren zich mogen voortplanten en welke gewenste eigenschappen of kenmerken doorgegeven worden aan de nakomelingen. Doelen zijn bijvoorbeeld een mooi uiterlijk of gezelschap, of in het geval van dieren in de veehouderij het produceren van voedsel. Fokken is dus vooral in het voordeel van mensen. Maar wat betekent dit voor de dieren? Er kan spanning ontstaan tussen de belangen of behoeften van de mens en de belangen van het dier. Dit gebeurt als fokken ten koste gaat van het welzijn en de gezondheid of eigen waarde van het dier. In een duurzame fokkerij wordt op een verantwoorde manier een afweging gemaakt tussen de belangen van de mens én het belang van het dier. In deze context gelden voor het fokken van raskonijnen in een georganiseerde kleindierenliefhebberij ook normen gericht op dierenwelzijn en gezondheid.

In deze video vertellen de familie Jongstra en dierenarts Harry Arts hier meer over.

Meer weten? zie de basiscursus dierenwelzijn (MBO niveau 3 en 4) op het Dierenwelzijnsweb: https://wiki.groenkennisnet.nl/site/cursus-dierenwelzijn

De cursus behandelt de onderwerpen gedrag, gezondheid, huisvesting, voeding en ethiek. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. Aan het eind van elk blok vind je een diagnostische toets.