HomeKonijnensector › VKI formulier konijnen

VKI formulier konijnen

VKI formulier konijnen

Vanaf 1 januari 2010 geldt de verplichting op “voedselketeninformatie” te leveren en te ontvangen als konijnen worden geslacht; zie bijlage II, sectie III, van Verordening (EG) nr. 853/2004.

De volgende verplichtingen gelden:

  • De houder moet de voedselketeninformatie (VKI) voor 16.00 uur op de dag voor slachten aan de slachterij ter beschikking stellen.
  • De slachterij moet de VKI m.b.t. de geslachte dieren opvragen.
  • De slachterij moet de informatie controleren en er actief gebruik van maken.
  • De slachterij moet de informatie na beoordeling aan de VWA ter beschikking stellen.

Download het formulier>